Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK

FUNDATOR

„Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK” została założona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego Franciszka siostry „swój duży dom”, w którym odprawiały rekolekcje, przeznaczyły na dzieło służące ubogim (zob. List do osób konsekrowanych z 14 listopada 2014).

NAZWA

podkreśla, że w centrum uwagi ma być nie instytucja, która działa na rzecz człowieka, lecz sam człowiek – ze swą niezbywalną godnością i odpowiedzialnością za własne życie.

Nazwa nawiązuje też do obrazu „Ecce Homo” (tzn. „Oto Człowiek”), namalowanego przez św. Brata Alberta. Chrystus, Syn Boży, wziął na siebie ludzkie ubóstwo i ból, aby ludzie stali się dziećmi Boga.


„Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK”
ul. Woronicza 3b, 31-409 Kraków
tel. 503-504-987

KRS 0000558109
NIP: 9452184569
REGON: 361540573

PKO BP   59 1020 2906 0000 1302 0347 2065

ZARZĄD

Prezes: Agnieszka Koteja – s. Agnieszka,
Wiceprezes:  Barbara Konefał – s. Agnieszka,
Członek zarządu:  Monika Pazowska – s. Bernadetta.

STATUT FUNDACJI (do pobrania w pdf)

Copyright 2015 Robert K. | Wszelkie prawa zastrzeżone |