Strona główna / Co robimy / Współpraca

Współpraca


www.krakow.pl                      ngo.krakow.pl

Dotacja celowa MOPS

Fundacja realizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie kuchni/jadłodajni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 kwietnia 2018r. do 30 września 2020r.” Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Jesienią 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do maja 2019 roku w Fundacji Po pierwsze CZŁOWIEK, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych oraz posiłków.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, kabanosy wieprzowe, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK realizować będzie cykliczne działania: prowadzenie warsztatów i zajęć o charakterze integracyjnym, zajęcia z rękodzieła, organizowanie imprez i wyjazdów, spotkań z przyrodą i kulturą.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2018 jest kontynuacją Podprogramu 2017, w ramach którego Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK objęła wsparciem żywnościowym ponad 100 osób przekazując im ok. 40 ton żywności.

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również różnorodne działania na rzecz integracji ze społeczeństwem i wsparcia – spotkania przy grillu, oglądaniu dobrych filmów, wspólnych wyjazdów/ wyjść, spotkań z interesującymi ludźmi.


„WIGILIA JAK W DOMU.

Wieczerza wigilijna dla osób/rodzin

będących w trudnej sytuacji życiowej, bezdomnych i samotnych”.

1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Realizowane przez Fundację Po Pierwsze Człowiek, zostało sfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Zaprzyjaźnione linki