Strona główna / Co robimy / Współpraca

Współpraca

Dotacja celowa MOPS

Fundacja realizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie kuchni/jadłodajni dla osób bezdomnych w zasobach lokalowych Oferenta na terenie Gminy Miejskiej Kraków", w okresie od 1 października 2020r. do 30 września 2023r. Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne pn. „Prowadzenie kuchni/jadłodajni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków", w okresie od 1 kwietnia 2018r. do 30 września 2020r. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl                      ngo.krakow.pl

 

 

Informacje o terminach wydawania żywności, działaniach towarzyszących oraz prowadzonych warsztatach POPŻ Bank Żywności- kliknij.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w Gminie Miejskiej Kraków przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Fundacji Po pierwsze Człowiek. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

 

PODPROGRAM 2021

Podprogram 2021  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: od 19 lutego do końca października 2022

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH: 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 28,17 kg na osobę, w tym:

 1. 1.      Artykuły warzywne i owocowe:

1) groszek z marchewką 3,2 kg,

2) koncentrat pomidorowy 1,12 kg,  

3) powidła śliwkowe 1,50 kg,

 1. 2.      Artykuły skrobiowe:

4) makaron jajeczny 4,50 kg,

5) kasza jęczmienna 1 kg,

 1. 3.      Artykuły mleczne:

6) mleko UHT 5 l,

 1. 4.      Artykuły mięsne:

7) szynka drobiowa 1,80 kg,

8) szynka wieprzowa 1,20 kg,

9) filet z makreli w oleju 0,85 kg,

 1. 5.      Cukier:

10) cukier biały 4 kg,

 1. 6.      Tłuszcze:

11) olej rzepakowy 4 l,

 Podsumowanie Podprogramu 2020

W ramach Podprogramu 2020 Fundacja Po pierwsze Człowiek objęła wsparciem żywnościowym 204 przekazując żywności w formie 1 696 paczek i/lub 30 447 posiłków posiłków.

 Podsumowanie Podprogramu 2019

W ramach Podprogramu 2019 Fundacja Po pierwsze Człowiek objęła wsparciem żywnościowym 115 osób przekazując 8,28 ton żywności w formie paczek 548 i/lub posiłków 27 447.

 We wszystkich Podprogramach we współpracy z Bankiem Żywności przeprowadzono dla osób korzystających z pomocy żywnościowej warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

 Dodatkowo Fundacja Po pierwsze Człowiek realizowała działania towarzyszące niefinansowe takie jak: konsultacja z pracownikiem socjalnym, zajęcia z rękodzieła, wyjścia do kina, Msza św. w intencji Ubogich, rekolekcje, wspólne przeżywanie Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia i in.

Zadania zrealizowane:

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą  „Wokół jadłodajni – pokonać bezdomność”, Edycja 2022, zrealizowane od 10 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez Fundację Po Pierwsze Człowiek, zostało dofinansowany ze środków budżetu państwa. 


Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „WIGILIA JAK W DOMU.Wieczerza wigilijna dla osób/rodzinbędących w trudnej sytuacji życiowej, bezdomnych i samotnych”. Zrealizowane od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.przez Fundację Po Pierwsze Człowiek, zostało dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Boże Narodzenie świętujemy razem. Święta dla osób/rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, bezdomnych, starszych i samotnych”, zrealizowane od 1listopada 2019 do 31 grudnia 2019r. przez Fundację Po pierwsze CZŁOWIEK, zostało dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Wigilia 2020 dla potrzebujących”, zrealizowane od 1 listopada 2020 do 31 grudnia 2020r. przez Fundację Po pierwsze CZŁOWIEK, zostało dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Nie jesteś sam w święta i na co dzień. Wsparcie żywnościowe oraz aktywizujące osób w trudnej sytuacji życiowej” zrealizowane od 1 kwietnia 2021 do 31 października 2021r. przez Fundację Po pierwsze CZŁOWIEK, zostało dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Nie jesteś sam – II etap” zrealizowane od 1 listopada 2021 do 31 grudnia 2021r. przez Fundację Po pierwsze CZŁOWIEK, zostało dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Wigilia na Woronicza”, zrealizowane od 1 listopada 2022 do 31 grudnia 2022r. przez Fundację Po pierwsze CZŁOWIEK, zostało dofinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Zadanie publiczne Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu „Chcę i umiem pomagać. Wolontariat w Fundacji Po pierwsze Człowiek” zrealizowane od 15 czerwca 2021 do 31 grudnia 2021r., współfinansowane ze środków Zarządu Województwa Małopolskiego. 

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Wigilia 2021 –razem” zrealizowane od 1 grudnia 2021 do 31 grudnia 2021r. współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

 

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Wakacje z językiem polskim dla dzieci z Ukrainy”, realizowane od 27czerwca 2022r. do 31 sierpnia 2022r. przez Fundację Po pierwsze CZŁOWIEK, zostało współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego. 

 

Zadanie publiczne "Remont zapadniętego podwórka" zrealizowane w terminie 1.07.2021-31.08.2021 r. zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

 

Zaprzyjaźnione linki